Aalsterweg 322 5644 RL Eindhoven info@steundeeik.nl

Doelstellingen

Een gezond mens heeft duizend wensen, een zieke maar één…

Het gaat de laatste jaren economisch erg goed met de meeste bedrijven in onze succesvolle Brainport regio. Ook met de meeste mensen gaat het beter, maar niet met iedereen. Te veel mensen worden getroffen door ernstige ziektes, zoals kanker. Mensen bij wie kanker is geconstateerd, maar ook hun naasten en zelfs hun nabestaanden, kunnen terecht bij inloophuis De Eik. Voor informatie, voor een ontmoeting met lotgenoten, voor zo maar een praatje. Daarmee wordt in een grote behoefte voorzien bij een groep die het erg zwaar heeft.

Inloophuis De Eik heeft het ook niet makkelijk. Al enkele jaren zijn er financiële tekorten. Er is te weinig aandacht geweest voor werving van sponsoren, waardoor De Eik zélf in de gevarenzone is gekomen. De kosten van De Eik zijn niet hoog, omdat bijna alles door vrijwilligers wordt gedaan, maar niet alles kan kosteloos gebeuren. Financiële steun is nodig.

Wij kunnen kanker niet genezen; daar zijn andere organisaties voor. We kunnen er wel met zijn allen voor zorgen dat De Eik blijft bestaan, en we het leed van de doelgroep van De Eik en klein beetje verlichten. Daar is geld voor nodig. In onze regio waar het zo veel mensen en zo veel bedrijven zo goed gaat mag het geen probleem zijn om voldoende middelen bij elkaar te brengen om De Eik voort te laten bestaan.

Daarom hebben wij het initiatief genomen om De Eik financieel te steunen. Wij willen ons netwerk van toonaangevende bedrijven en personen gebruiken om De Eik uit de gevarenzone te halen, zodat de doelgroep van De Eik zich geen zorgen hoeft te maken over het voortbestaan van hun opvanghuis. Ze hebben al genoeg andere zorgen.

 

Uw steun is welkom

U kunt helpen door het overmaken van uw donatie op rekeningnummer NL98RABO0330724932 t.n.v. Stichting Steun De Eik. Ook is het mogelijk om een overeenkomst met ons aan te gaan betreffende een periodieke schenking. Het daarvoor benodigde formulier kunt u hier downloaden.